Målgruppen er børn i alderen 6 – 16 år ved indskrivning, det er børn som har været udsat for svær omsorgssvigt under opvæksten. Der er tale om børn med følelsesmæssige, psykiske og sociale behandlingsbehov.  Børnene på opholdsstedet frekventerer fortrinsvis fondens skole/behandlingstilbud Vividus skole, og herefter den lokale folkeskole. Vi har et meget tæt samarbejde med Vividus skole, samt folkeskolen Bakkehusene i Bælum.

For at sikre den bedst mulige indflydelse på barnets eget liv tilrettelægges opholdsstedets hverdag således, at barnet får optimal mulighed for med indragelse. Vividus har specialiseret sig på søskende anbringelser, og vægter familierelationer højt, i det socialpædagogiske arbejde.

 

Der tages således udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, interesser, udviklingspotentialer og udviklingsplaner. Alle børn og unge har en primærpædagog, der dels sørger for alle de praktiske ting bliver gjort, dels har ansvaret for at barnet bliver hørt og taget alvorligt. Vi arbejder med at opbygge tætte relationer mellem barn og primærpædagog, da vi mener, at opbygningen af positive relationer er essentielt i udviklings- arbejdet med det enkelte barn. Det er således ikke barnet, som skal tilpasse sig Vividus muligheder og begrænsninger, men Vividus som bør tilpasse sig barnets behov og udviklingspotentialer. Vi udarbejder statusrapport/udviklingsplan på hvert enkelt barn hvert halve år.

Der lægges vægt på en struktureret hverdag, med genkendelig rytme, dog således, at hverdagen er spændende og varieret.

 

Pædagogisk værdigrundlag:
Vi vægter det familie lignende miljø, med omsorg, nærhed og gensidig respekt, som grundstene i et udvikling støttende liv, hvor barnet tilegner sig kompetencer ud fra egne biologiske og psykologiske konstitutioner. Vi har døgndækning alle årets dage.