Opholdsstedet Vividus er godkendt til at modtage børn og unge mellem 3-16 år ved indskrivningen.

Grunden til, at vores målgruppe spænder så vidt er, at vi er af den overbevisning, at det er bedre at se på hvor børnene er udviklingsmæssigt, samt deres behandlingsbehov end at se på alder. Samtidig er de fleste anbringelser langtidsanbringelser.

Før børn kan indskrives på Vividus bliver der taget grundigt stilling til, om de matcher ind i målgruppen, og med to afdelinger giver det os gode og brede rammer ift. det pædagogiske arbejde.

Vi har specialiseret os i søskende anbringelser, og vi arbejder ud fra familiemodellen, hvor der kan forekomme store og små mellem hinanden. Vi tror på, at pga. denne alders fordeling giver det en kultur hvor man lærer sociale færdigheder og hensyn indenfor de normer verden byder.

Vi har med 2 afdelinger mulighed for, at arbejde mere målrettet på en klargøring til voksenlivet, samt tilbyde efterværn, da mange af vores unge ikke er klar til at flytte i egen bolig efter deres 18. år. Samtidig er det også muligt, at dele søskende mere op, og arbejde på den gode søskende relation, da denne ofte er usund ved anbringelsens start. Vi tror på, at en god søskende relation har stor indvirkning på både en god anbringelse samt et godt voksenliv.